Narcissus tazetta
L. 1753
Narciso nostrale, Tazzetta